Poskytované služby

Vyšetření na přístrojích, vybavení

CoaguCheck
QuickRead go
  • EKG Seiva vyšetření s možností uložení údajů v databázi PC
  • Ambulantní monitorace krevního tlaku s možností uložení údajů v PC
  • Vyšetření glykémie (hladiny krevního cukru) z kapky krve glukometrem
  • Měření INR (srážlivosti krve) z odebrané kapky krve na přístroji CoaguChek, monitorace u pacientů léčených Warfarinem
  • Orientační vyšetření zraku na světelném optotypu
  • Vyšetření na okultního krvácení ze stolice na přístroji QuikRead go
  • Diagnostika CRP z kapky krve a průkaz streptokoků skupiny A z výtěru v ordinaci na přístroji QuikRead go

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

  ceny udávané v Kč
již kompletní
Vstupní nebo periodická prohlídka do zaměstnání u registrovaného 400,-
Vyšetření pro řidičský průkaz u registrovaného (stejně i po přechodném odejmutí řidičského oprávnění, při rozšíření skupiny řidičského oprávnění ) 500,-
Vyšetření k prodloužení platnosti řidičského průkazu u registrovaného nad 60 let 300,-
Vyšetření pro zbrojní průkaz u registrovaných 700,-
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u registrovaného 200,-
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u neregistrovaného 350,-
Vyšetření pro sportovní účely u registrovaného 300,-
Vyšetření pro sportovní účely u neregistrovaného 1 000,-
Vyšetření pro práci v zahraničí u registrovaného - za každých započatých 15 min. 250,-
Vyšetření pro účely komerčního pojištění u registrovaného - za každých započatých 15 min. 250,-
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u registrovaného 500,-
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u neregistrovaného 1 000,-
Vyšetření ke způsobilosti ke studiu u registrovaného 150,-
Komplexní klinické vyšetření nepojištěného pacienta 1 000,-
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 500,-
Cílené kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 300,-
EKG vyšetření s vyhodnocením na žádost pacienta nebo u nepojištěného 200,-
Ambulantní 24-hodinová monitorace krevního tlaku s vyhodnocením u nepojištěného 350,-
Výpis z dokumentace na žádost pacienta - za každých započatých 15 min 250,-
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely na počkání (pokud z časových důvodů lze) nebo do druhého dne 250,-
CRP vyšetření na přístroji QuikRead go - odběr z kapky krve, na počkání 150,-
StrepA test z výtěru z krku v ordinaci na přístroji QuikRead go 150,-
Vyšetření na okultní krvácení ze stolice s vyhodnocením u neindikovaných 150,-
Vyšetření glykémie glukometrem u neindikovaných a u nepojištěných 150,-
Vyšetření INR z kapilární krve v ordinaci u nepojištěných a neindikovaných 150,-
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená nebo povinná očkování 100,-
Aplikace injekce u nepojištěného pacienta 100,-
Odběr krve s odesláním do laboratoře u samoplátců, na vlastní žádost pacienta 150,-