Personál

MUDr. Zdeňka Englichová

V roce 1996 jsem ukončila studium na 3. lékařské fakultě Univezity Karlovy. Po promoci jsem byla zaměstnána v doškolovacím zařízení pro vzdělávání lékařů IPVZ v Praze, absolovala jsem stáže různých klinických oborů v pražských ambulancích a nemocničních lůžkových oddělení. Největší dobu předatestační přípravy jsem strávila ve specializovaných ordinacích v tehdejší Železniční nemocnici, kde jsem byla zaměstnána i jako lékař na interním lůžkovém oddělení. V roce 1999 jsem složila atestaci ze všeobecného lékařství. Ve stejném roce jsem dostala osvědčení k výkonu lékařské praxe od ČLK v Olomouci a začala vykonávat práci praktického lékaře v Acromionu a.s. v Praze v Holešovicích. Od roku 2005 do září 2016 jsem pracovala ve svém oboru v Lékařském Domě a.s. v Praze 7. Mám osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství dle MZ ČR z listopadu 2008. Jsem členkou ČLK, ČLS JEP, SPL ČR. Zajímám se o design interiérů, květiny, ráda hraji tenis.

Mé motto

„Lékař, který dobře naslouchá obtížím pacienta, snadněji dojde k diagnóze, často bez využití nákladných prostředků, zároveň potěší duši pacienta, což je prvním krokem k úspěšné léčbě.“

Eva Křesťanová

V roce 1981 jsem ukončila studium na Střední zdravotnické škole v Chomutově. V letech 1981 – 1999 jsem působila ve Fakultní Thomayerově nemocnici jako dětská sestra oddělení nedonošených dětí. Od roku 2000 do října 2016 jsem pracovala jako zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře v Lékařském Domě a.s. v Praze 7. Mám osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra dle MZ ČR z prosince 2011. Kromě mého povolání a rodiny mě zajímá četba, divadlo a pěstování květin.

Řídím se mottem Theodore Isaaca Rubina

„Laskavost je důležitější než moudrost – uvědomit si to je počátkem moudrosti.“
MUDr. Zdeňka Englichová a Eva Křesťanová